SZCZECIN ul. Środowa 9   |   BERLIN demnächst…

Regulamin studia Sorry Mom

Uwagi i zasady obowiązujące w naszym studiu tatuażu.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, oraz jego przestrzeganiem. Jednocześnie podejmując współpracę z naszym salonem tatuażu, klient akceptuje niniejszy regulamin. Klient jednocześnie oświadcza, że w pełni zapoznał się z treścią zawartą w regulaminie i zrozumiał jego treść, oraz że będzie się stosował do zawartych w nim zaleceń oraz informacji.

Nasz salon to prywatna pracownia tatuażu, mieszcząca się w Szczecinie, przy ul Środowej 9.

Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim, powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, bez pisemnej zgody prawnego opiekuna nie otrzymają usług świadczonych przez nasz salon.
Zapewniamy najwyższe standardy sterylności, udokumentowane przez Sanepid. Korzystamy wyłącznie z jednorazowych materiałów do wykonywania zabiegów w naszym studiu.

 1. Studiu nie wykonuje zabiegów dla klientów pod wpływem alkoholu, używek, lub innych środków odurzających i psychoaktywnych.
 2. W naszym salonie zabrania się spożywania ww. używek, wyrobów tytoniowych i innych niedozwolonych na terenie RP substancji.
 3. W studiu utrzymujemy reżim sanitarny, prosimy nie przyprowadzać ze sobą domowych pupili. Wielkość nie ma znaczenia, studio tatuażu nie jest odpowiednim miejscem do przechowywania zwierząt, bez względu na gabaryt.
 4. Bezwzględnie niedozwolone jest dotykanie powierzchni zabiegowych, materiałów pomocniczych, oraz sprzętu do wykonywania tatuażu.
 5. UWAGA Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i zaleceń zawartych w regulaminie grozi trwałą utratą zdrowia.
 1. Termin zarezerwować można poprzez: formularz kontaktowy na witrynie internetowej, skrzynkę pocztową studia, komunikator Instagram lub Facebook, oraz bezpośrednio w salonie.
 2. Telefonicznie klient otrzyma informacje o dostępnych terminach. Tatuażysta może wstępnie zapisać termin wykonania wzoru, jednakże zastrzegając sobie prawo do rezygnacji w przypadku braku konkretnych ustaleń, lub braku wpłaty zadatku.
 3. Do zapisu na wykonanie tatuażu pobierany jest zadatek. W zależności od ustalonego wzoru, zadatek może wynosić od 100zł do 200zł lub 30% ustalonej ceny tatuażu w przypadku dużych wzorów.
 4. Zadatek jest obowiązkowy przy zapisie na wykonanie tatuażu, lub projektu. Nie wykonujemy jakichkolwiek czynności artystycznych bez uiszczenia tejże wpłaty.
 5. Zgodnie z polskim prawem, zadatek pobierany w poczet wykonywania dzieła artystycznego, jest w pełni bezzwrotny. Służy jednocześnie jako gwarant potwierdzający rezerwację i chęć wykonania usługi w naszym salonie.
 6. Klienci niestacjonarni mogę uiścić zadatek poprzez konto bankowe lub PayPal, wówczas czas oczekiwania na wpłatę oraz wygenerowane bankowego potwierdzenie to 3 dni robocze. Po tym czasie, klient otrzyma od nas informacje o anulowaniu jego terminu.
 7. Wpłacając zadatek klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, jest dla niego zrozumiały oraz w pełni go akceptuje.
 8. Na wpłatę zadatku czekamy 3 dni, po tym czasie nieopłacony termin przepada i jest dostępny dla innych klientów.

Dla klientów zagranicznych informacje do przelewu poniżej:
Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
IBAN mBanku: pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i „PL” przed numerem rachunku.

Konto bankowe: PL 60 1140 2004 0000 3302 7668 1548
Konto Paypal: sorrymomstudio@gmail.com

Sorry Mom Tattoo
ul. Środowa 9
70-535 Szczecin

Wykonując przelew krajowy, pomijamy znaczek „PL” przed numerem rachunku.

 1. Koszt tatuażu ustalany jest indywidualnie przez tatuażystę. Wycena powstaje w oparciu o kryteria (tj. wielkość, skomplikowanie, kolorystyka i umiejscowienie na ciele)
  Wyceniamy tatuaże na dwa sposoby. Wycena od konkretnego wzoru, najczęściej w przypadku mniejszych tatuaży, klient poznaje koszt całkowity przed rozpoczęciem zabiegu. W przypadku dużych tatuaży, które ze względu na swoją złożoność wymagają wielu spotkań – wycena w sesjach całodniowych.
 2. Należy pamiętać, że tatuaże są procesem artystycznym, zdarza się, że powierzchnia na której pracujemy jest bardziej wymagająca i czasochłonna, przez co ilość godzin, lub spotkań może się wydłużyć.
 3. Jeśli podczas sesji tatuażu, z jakiegoś powodu nie udało się dokończyć wzoru, wówczas ustalany jest kolejny termin na dokończenie oraz cena tegoż.
 4. Wszelkie pozostałe detale ustalane są wyłącznie z tatuażystą prowadzącym dany projekt, lub z którym rozpoczęto tatuaż.
 5. UWAGA, zdalnie (www, tel) możemy jedynie dokonać szacunkowej wyceny! Czyli przekazać informacje o zakresie kwoty (od-do) z którą należy się liczyć, lecz nie jest to reguła. Aby otrzymać dokładną wiedzę na temat kosztu tatuażu, zapraszamy do studia, lub do rozmowy na fanpage/www.
 6. Pragniemy poinformować, iż w naszym salonie, ceny tatuażu są zawsze fair, adekwatne do wykonanej pracy. Spotykamy się z szeroką aprobatą, i bardzo sobie cenimy wasze zdanie. Jesteśmy uczciwi wobec nowych i starych klientów, nasza dewiza to fair play.
 1. Studio udziela wszystkich niezbędnych informacji podczas niezobowiązującej konsultacji. Omówienie projektu oraz nurtujących pytań przed przystąpieniem do tatuażu klienci mogą uzyskać w studiu lub telefonicznie.
 2. Projekty wykonujemy zgodnie z ustaleniami na konsultacji w dniu tatuażu. Jeśli klient nie zamieścił żadnych inspiracji przy zapisie na zabieg, proces twórczy może się wydłużyć, o czym tatuażysta poinformuje na sesji.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przedstawienia wzoru tatuażu w dniu zabiegu. W szczególnych okolicznościach, możliwe są wcześniejsze korekty i przedstawienie projektu z kilkudniowym wyprzedzeniem. Sposób prowadzenia projektu zależy od indywidualnych ustaleń z tatuażystą.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania projektu i wykonania tatuażu, który nie wpasowuje się w nasz gust i stylistykę, lub jest rażącą kopią wzoru z Internetu, lub innych źródeł.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej ceny tatuażu w przypadku nagłych, rażących zmian dokonanych przez klienta w projekcie tatuażu.
 1. Najpóźniej do 3 dni przed wykonaniem usługi w naszym salonie – klient ma obowiązek poinformować studio, lub swojego tatuażystę; telefonicznie, mailowo, lub poprzez social media; o wszelkich dolegliwościach i schorzeniach, które mogą przeszkodzić lub uniemożliwić wykonanie zabiegu w wyznaczonym dniu.
 2. Jeśli z jakiegoś powodu klient chce przełożyć termin wykonania wzoru, powinien o tym poinformować swojego tatuażystę najpóźniej 3 dni przed sesją. Wówczas termin tatuażu można przełożyć
 3. Klient rozumie, że rezerwuje czas u tatuażysty na wykonanie tatuażu, blokując określoną ilość czasu w danym dniu na wykonanie zabiegu. Jeśli klient dokonuje zmian, lub rezygnacji w dniu tatuażu, lub poprzedzającym, należy liczyć się z utratą wpłaconego zadatku.
 4. Po utracie zadatku z ww. powodu, klient umawiający się na nowy termin opłaca zadatek za tenże.
 5. W przypadkach losowych, istnieje jednorazowa możliwość przełożenia terminu tatuażu. Leży to w gestii tatuażysty do którego umówiony jest klient.
 6. Klient jest świadomy zagrożeń i powikłań podczas usługi tatuażu, wynikających z chorób skórnych. Studio nie ponosi odpowiedzialności finansowej za następstwa, komplikacje i powikłania wynikające z tychże.
 7. Przed przystąpieniem do zabiegu klient jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia w którym wyraża zgodę na wykonanie tatuażu. W formularzu jest także zawarta informacja o przebytych chorobach.
 8. Na umówione spotkanie konsultacyjne, lub zabieg tatuażu prosimy przychodzić osobiście i samodzielnie, bez osób towarzyszących. Studio tatuażu w czasach pandemii COVID-19 jest objęte ścisłym reżimem sanitarnym.
 1. Każdy klient po wykonanym zabiegu, otrzymuje informacje o pielęgnacji podczas procesu gojenia i zobowiązuje się do ich stosowania. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tychże zasad. Wówczas ewentualne poprawki są płatne i ustalane z klientem. Koszt poprawek jest wyceniany indywidualnie. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone.
 2. Proces gojenia jest bardzo zróżnicowany i zależny od wielu czynników. Toteż studio nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się barwników na ciele. Na życzenie klienta udostępnimy dokładne dane i specyfikacje produktów z których korzystamy podczas zabiegu. Poprawki, które powstały na skutek alergii, nietolerancji któregoś ze składników pigmentów są odpłatne. Koszt ustalany jest indywidualnie.
 1. W studiu dostępne są do nabycia vouchery – bony podarunkowe. Można je nabyć bezpośrednio w salonie, lub zdalnie, wówczas wysyłamy je kurierem na koszt klienta. Bon można wykorzystać na dowolny tatuaż w naszym studiu Sorry Mom.
 2. Jeśli koszt całkowity wykonanego tatuażu przekracza wartość vouchera, klient może dopłacić różnicę.
 3. Dozwolone jest przekazanie vouchera innej osobie, po wcześniejszym kontakcie i konsultacją ze studiem lub tatuażystą.
 4. Dozwolone jest łączenie voucherów, po wcześniejszym kontakcie ze studiem lub tatuażystą.
 5. Niewykorzystana kwota vouchera przy usługach przepada. Studio nie wypłaca „reszty” po wyborze mniejszego wzoru, poniżej kwoty widniejącej na bonie podarunkowym.
 6. Voucher jest ważny do dnia wykonania tatuażu, po rozliczeniu za wykonaną usługę traci swą wartość i ważność.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji otrzymanego vouchera. Jeśli okazany bon wzbudzi nasze wątpliwości, będziemy wnosić o rekompensatę finansową za wykonaną pracę.
 8. Voucher jest ważny 6 miesięcy od dnia zakupu.
 9. Studio nie zwraca gotówki za kupiony voucher.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości SMS/MAIL w celach informacyjnych i reklamowych. W celu anulowania subskrypcji prosimy o kontakt mailowy na adres Info@sorrymom.eu. Informacja RODO znajduje się pod podanym adresem: www.sorrymom.eu/privacy-policy/
 2. Zastrzegamy sobie prawa do wykonywania zdjęć wzorów i tatuażu podczas pracy, a także do fotografii prac wysłanych przez naszych klientów.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania tatuażu jeśli klient budzi nasze wątpliwości co do stanu zdrowia i zachowania, lub jeśli jest pod wpływem alkoholu lub innych używek wpływających na jego zdrowie i zachowanie. Odwołane sesje z tychże powodów oznacza utratę zadatku z winy klienta.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu sesji jeśli stan skóry klienta jest niedostateczny do wykonania zabiegu. Klient nie traci zadatku.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu tatuażu w razie wypadków losowych. Wówczas ustalamy najszybszy możliwy termin na wykonanie umówionej sesji tatuażu. Klient nie traci wówczas zadatku.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania tatuażu, bez podania przyczyny, wówczas zadatek w pełni jest zwracany przez tatuażystę u którego był zarezerwowany czas na wykonanie zabiegu.
 7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne umowy między klientem a tatuażystą. Zabiegi wykonywane poza studiem przez artystę który pracuje w Sorry Mom, nie podlegają jakimkolwiek roszczeniom.
 8. Wszelkie skargi, wnioski lub reklamacje prosimy wysyłać wyłącznie na adres zal@sorrymom.eu W przeciwnym wypadku roszczenia zostaną uznane za niebyłe i nie będą przez nas rozpatrywane.
 9. Studio nie odpowiada za przedmioty osobiste pozostawione lub zgubione w salonie tatuażu.